Leharkade 12, 1817 HS Alkmaar, Nederland
Leharkade 12 ALKMAAR 1817 HS